hp-sport :: internetový sportovní obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Firma hp-sport, Pavel Fadrný IČO:74977709 (dále jen prodávající) deklarují základní obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky tvoří rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro strany závazné. Jde o následující:

Uvedené ceny jsou konečné a platné v momentě objednávky. Objednávat lze přímo v internetovém obchodě nebo na e-mailové adrese hp-sport@centrum.cz. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží a jeho převzetím.

Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.

Kupující má právo dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem.Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 14 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku včetně nákladů na nejlevnější dodání, předem dohodnutým způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele až do jeho plné úhrady.


HP-SPORT, Pavel Fadrný, IČ: 74977709

TOPlist